Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Polecamy Waszej Uwadze

Projekt „Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o umowę nr: WND-POWR.03.01.00-00-U107/17-00 zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zachęcamy do udziału w projekcie ASP we Wrocławiu:

„Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu”
Obecnie prowadzony jest nabór do zadania nr 2:
„Co słychać? Realizacja dźwięku w pięciu krokach”

Cel warsztatów:

 • Zapoznanie uczniów z podstawami pracy z dźwiękiem – nagrywanie dźwięku w studio i w terenie,
 • obróbka w prostych programach, podstawy tworzenia muzyki, tworzenie realizacji dźwiękowych,
 • z różnych materiałów.

Liczba miejsc: 10
Grupa wiekowa: dzieci ze szkół podstawowych
Prowadzący: Piotr Masny
Harmonogram zajęć:  13.10 / 27.10 / 1.12 / 19.01 / 16.02 / 23.03 / 6.04 / 18.05 / 1.06 / 15.06
Godziny zajęć: 13.00-17.00
Miejsce prowadzenia zajęć: Pracownie Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Formularz zgłoszeniowy tutaj

Uczestnictwo jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały na zajęcia oraz ubezpieczenie uczestników NNW na czas zajęć.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej szczegółów pod adresem: inicjatywa_projekty@asp.wroc.pl
oraz nr tel.: 71 343 80 31 wew. 243

Opis warsztatów:

 1. Co to jest dźwięk – podstawy fizyczne, akustyka słuchu (prezentacja audio-video) – zrozumienie prostych zjawisk akustycznych, podstaw działania narządu słuchu.
 2. Interpretacja analogowa i cyfrowa dźwięku (prezentacja audio-video) – zrozumienie zasad interpretacji dźwięku, zdobycie umiejętności identyfikacji wizualnej różnych
  zjawisk dźwiękowych, alternatywne metody wizualizacji sygnałów akustycznych (np. w programach Audition, Melodyne).
 3. Rejestracja dźwięku – mikrofony, urządzenia rejestrujące, techniki mikrofonowania (prezentacja audio-video, demonstracja sprzętu) – poznanie zasad działania mikrofonów, wpływu rozwiązań konstrukcyjnych na parametry sprzętu, poznanie zasad właściwej obsługi sprzętu.
 4. Tworzenie realizacji z gotowych fragmentów nagrań (pracownia komputerowa – Audacity, Reaper) – zdobycie umiejętności obsługi oprogramowania – praca w grupie – podział zadań, umiejętność synchronizacji tempa, odnajdowania metrum, liczenia akcentów, taktów, dopasowania tonacji utworów.
 5.  Praktyczne zajęcia z rejestracji dźwięku w studio (mikrofony Rode - kierunkowe, dookólne, „shotgun”, wielkomembranowe – Audiotechnika, Neumann) – obsługa sprzętu i oprogramowania, wdrożenie podstawowych procedur pracy w studio – praca w grupie – współpraca studio – reżyserka.
 6. Praktyczne zajęcia z rejestracji dźwięku w terenie (rejestratory m-Audio, ZOOM, Olympus – mikrofony wbudowane i na tyczce – Senheiser, Rode; smartfony z zastosowaniem mikrofonów Rode VideoMic ME) – praca w terenie - obsługa sprzętu, planowanie ujęć dźwiękowych, praca grupowa – podział ról, praca na planie.
 7.  Zastosowanie programów komputerowych do tworzenia dźwięku (Native Instruments Komplete – zastosowanie kontrolerów midi – Native Instruments Komplete Kontrol, Novation Remote LE, Novation Launchpad) – umiejętność obsługi sprzętu i oprogramowania, praca w grupie – podział pracy.
 8. Wielościeżkowy montaż materiału dźwiękowego (systemy DAW - Adobe Audition, Reaper, Ableton Live) – synchronizacja zdarzeń, stosowanie filtrów, równowaga barwy i głośności, właściwe metody oceny jakości nagrań.
 9. Zastosowanie systemów audio do występów na żywo (arrangery, Novation Launchpad) – umiejętność planowania zdarzeń dźwiękowych, przygotowywanie scenariuszy do występów na żywo, współpraca w zespole.
 10.  Eksperymentalne metody tworzenia dźwięku – rozwijanie wyobraźni dźwiękowej,wykorzystywanie nieszablonowych rozwiązań, praca w grupie – burza mózgów, giełda pomysłów, współpraca przy projektowaniu scen dźwiękowych, tworzenie eksperymentalnych instrumentów.