Aktywnie na Brochowie 2019

realizacja: styczeń - grudzień 2019 r.

Projekt aktywizujący społeczność lokalną wrocławskiego osiedla Brochów realizowany dzięki współfinansowaniu przez Gminę Wrocław.

Działania obejmują realizację:

  • cyklicznych warsztatów o charakterze artystycznym, rozwojowym, edukacyjnym i sportowym,
  • zajęć edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w wieku szkolnym w okresie letnim i zimowym,
  • SRE.bro – Społeczność Rozrywka Edukacja na Brochowie.

Lista warsztatów cyklicznych, wiosna 2019

To propozycja dla każdego - mamy, taty, babci, brata i sąsiada.

Pracownia Muzyki Tradycyjnej, dla dzieci 8+, młodzież, dorośli, 10 zajęć
Rysujemy! Malujemy!, dla dzieci 7+, młodzież, dorośli, 12 zajęć
Afro Fusion, dla każdego, 11 zajęć
Zdrowy kręgosłup, dla dorosłych, 12 zajęć
Zumba Fitness Party, dla dorosłych, 9 zajęć
Język angielski, dla dorosłych, 12 zajęć
Samoobrona, dla dorosłych, 11 zajęć
Szachy, 10+, młodsi tylko z opiekunem, 11 zajęć
Małe – duże zabawy, dzieci 1-3 lata wraz z opiekunami, 10 zajęć
Pomysły na zmysły, dzieci 6-18 miesięcy wraz z opiekunami, 10 zajęć
Zajęcia naukowe, dzieci i młodzież 8+, 8 zajęć

więcej info


SRE.bro - Społeczność Rozrywka Edukacja na Brochowie

SRE.bro to cykliczne spotkania z mieszkańcami Brochowa, którzy poprzez krótkie prezentacje wygłaszane na żywo opowiadają o swoich doświadczeniach, pasjach, pomysłach.

więcej info


Zimowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci 8+
To propozycja dla dzieci, które w pierwszym tygodniu ferii zimowych pozostają w mieście. Jest to zamknięty cykl zajęć oscylujących wokół tematu świata zmysłów. W trakcie zajęć realizowane będą aktywności o charakterze artystycznym, ruchowym, kulinarnym, edukacyjnym i integracyjnym. Łącznie odbędzie się 25 godzin zajęć.

więcej info


Letnie zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci 8+
To propozycja dla dzieci, które w czasie wakacji pozostają w mieście. Jest to zamknięty cykl zajęć obejmujący łącznie 50 godzin aktywności o charakterze artystycznym, ruchowym, kulinarnym, edukacyjnym i integracyjnym.

Więcej informacji czerwiec/lipiec 2019


 

Organizator:

 

 

 

 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu "Aktywnie na Brochowie" współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.wroclaw.pl