O Made in Brochów

Fundacja „Made in Brochów” powstała w 2015r., ale już wcześniej jej fundatorki działały na terenie środowiska lokalnego. Inspiracją do podjęcia działań i nawiązania współpracy była chęć stworzenia na Brochowie okazji do wspólnego działania, uaktywnienia i zintegrowania brochowskiej społeczności. 

Zaczęło się niewinnie poprzez warsztaty rodzinne, następne działania zaczęto odnosić do szerszej grupy ludzi: radosne pochody, gry terenowe, spotkania lokalne, warsztaty.

Obecnie chcielibyśmy naszymi działaniami objąć jak najszerszą grupę ludzi. W ciągu ostatnich lat liczba Brochowian znacznie się powiększyła, co jeszcze bardziej napędza nas do działania, ale też generuje mnóstwo potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, na rzecz sąsiedzkiego porozumienia. Pragniemy aby mieszkańcy twórczo spędzali i współtworzyli wolny czas, dzieląc się swoimi pasjami, historiami, marzeniami. Chcemy również zainspirować inne społeczności lokalne z Polski i zagranicy, nawiązywać z nimi współpracę przy realizacji działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych.  Swoimi działaniami budujemy autentyczne relacje i silne więzi sąsiedzkie, a „sąsiedztwo” wraz z każdym działaniem nabiera innego, głębszego i szerszego wymiaru.

Więcej o naszych aktywnościach w zakładce DZIAŁANIA.

 

Nasze cele

Celem fundacji jest prowadzenie działań
zwiększających możliwości rozwoju
społeczeństwa, poprzez polepszenie
dostępu do edukacji, kultury
jak również wspieranie aktywności twórczej
oraz upowszechnianie idei społeczeństwa
obywatelskiego.

Cele szczegółowe

 

 

Listy polecające  kliknij tutaj